خرداد
۲۹
تنها راه خلع سلاح دشمن، گوش دادن به اوست

تنها راه خلع سلاح دشمن، گوش دادن به اوست

۲۳ تیر ۱۳۹۵
در حال بارگزاری
تنها راه خلع سلاح دشمن، گوش دادن به اوست
بازدید: 411
<style>.h_iframe-tarikhonline_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-tarikhonline_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}  .h_iframe-tarikhonline_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style>
<div class="h_iframe-tarikhonline_embed_frame">
<span style="display: block;padding-top: 57%"></span>
<iframe src="http://www.tarikhonline.com/public/video-share.php?id=65" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
</div>