خرداد
۲۸
لُقمه ای نانِ خالی

لُقمه ای نانِ خالی

۰۳ تیر ۱۳۹۵
در حال بارگزاری
این ها موادمخدر نیست، اعلامیه نیست، کمربندِ انفجاری نیست، نان است! لُقمه ای نانِ خالی. برای آدم‌هایی مثلِ ما، امّا بداقبال تر
بازدید: 497
<style>.h_iframe-tarikhonline_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-tarikhonline_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}  .h_iframe-tarikhonline_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style>
<div class="h_iframe-tarikhonline_embed_frame">
<span style="display: block;padding-top: 57%"></span>
<iframe src="http://www.tarikhonline.com/public/video-share.php?id=49" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
</div>