خرداد
۲۹
سیا به نقش خود در کودتا و سرنگونی دکترمصدق اعتراف کرد

سیا به نقش خود در کودتا و سرنگونی دکترمصدق اعتراف کرد

۰۱ شهریور ۱۳۹۵
در حال بارگزاری
۲۸ مرداد ۱۳۹۲/ سیا به نقش خود در کودتا و سرنگونی دکترمصدق اعتراف کرد
بازدید: 668
<style>.h_iframe-tarikhonline_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-tarikhonline_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}  .h_iframe-tarikhonline_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style>
<div class="h_iframe-tarikhonline_embed_frame">
<span style="display: block;padding-top: 57%"></span>
<iframe src="http://www.tarikhonline.com/public/video-share.php?id=129" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
</div>