اردیبهشت
۰۶
۵۵سال قبل، پردهء آهنین، دنیا را به دونیم کرد! چگونه؟

۵۵سال قبل، پردهء آهنین، دنیا را به دونیم کرد! چگونه؟

۲۵ امرداد ۱۳۹۵
در حال بارگزاری
۲۳ مرداد ۱۳۴۰/ آلمان، برلین/ ۵۵سال قبل، پردهء آهنین، دنیا را به دونیم کرد! چگونه؟
بازدید: 375
<style>.h_iframe-tarikhonline_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-tarikhonline_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}  .h_iframe-tarikhonline_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style>
<div class="h_iframe-tarikhonline_embed_frame">
<span style="display: block;padding-top: 57%"></span>
<iframe src="http://www.tarikhonline.com/public/video-share.php?id=122" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
</div>