خرداد
۲۸
فاجعه پایان منابع طبیعی نزدیک‌تر از آن است که می‌پنداریم

فاجعه پایان منابع طبیعی نزدیک‌تر از آن است که می‌پنداریم

۲۰ امرداد ۱۳۹۵
در حال بارگزاری
۱۷ مرداد ۱۳۹۵/ فرانس ۲۴/ فاجعه پایان منابع طبیعی نزدیک‌تر از آن است که می‌پنداریم
بازدید: 422
<style>.h_iframe-tarikhonline_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-tarikhonline_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}  .h_iframe-tarikhonline_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style>
<div class="h_iframe-tarikhonline_embed_frame">
<span style="display: block;padding-top: 57%"></span>
<iframe src="http://www.tarikhonline.com/public/video-share.php?id=113" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
</div>